Marketingový mix

Pokud se zabýváte marketingem, je tento mix něco, co vás zajisté neminulo. Pojem marketingový mix zná, nebo měl by znát nejen marketingový pracovník, ale i každý drobný podnikatel. Pojďme se tedy na pojem marketingový mix podívat podrobněji.

Pokud se vás dnes někdo zeptá, o čem je vlastně marketing, tak tou nejzákladnější věcí, je marketingový mix. U každé služby a výrobku by totiž jeho producent měl zvážit a promyslet následující hlediska, která marketingový mix utváří. Zanedbáním jakéhokoliv z nich by mohlo vést k fatálnímu selhání na trhu a pokud budete mít minimálně rozmyšleno, co mix zahrnuje, je zase o něco méně věcí, které vás v budoucnu mohou zaskočit.

Důležitost marketingového mixu vlastně potvrzují i klasičtí autoři, kteří o propagaci a marketingu napsali tlusté knihy. Například Patrick de Pelsmacker o mixu píše hned v úvodu své knihy Marketingová komunikace a pokud se podívám třeba do knihy Jany Přikrylové a Hany Jahodové – Moderní marketingová komunikace, tak tam se tomuto tématu věnují hned v úvodní kapitole. Koncept marketingového mixu přitom představil Jerry McCarthy ve svém díle Marketing a následně zpopularizoval Philip Kotler.

Jak tedy marketingový mix funguje? Jedná se vlastně o politiku firmy rozdělenou do 4 základních větví:
 1. Produkt – jedná se o samotný výrobek nebo službu, kterou se chystáme na trhu nabízet. Začínající podnikatel by si zde měl rozmyslet o jaký produkt se tedy bude jednat, jakou potřebu zákazníka bude uspokojovat a jakým způsobem. Jak bude produkt zabalený, jak bude kvalitní a jaké ho nabídne množství v jednom balení. Proč by si měl zákazník zrovna jeho produkt koupit.
 2. Place – místo, kde bude produkt nabízen. Bude k dostání jen na jednom místě, ve vašem krámku? Nebo k obchůdku přidáte i eshop? Vytvoříte produkt, který budou prodávat nebo nabízet další subjekty? Jak vlastně budu produkt dostávat k zákazníkovi?
 3. Price – cena je velmi důležitá, vychází z nákladů, cen konkurence, nebo je produkt tak jedinečný, že může být cena nadsazená? Budete se snažit být co nejlevnější, nebo nabídnete něco více než konkurence?
 4. Promotion – v tomto případě se jedná o propagaci. Je tvořena takzvaným komunikačním mixem. O tom si můžeme podrobněji napsat někdy příště. Jedná se totiž o kapitolu samostatnou a poměrně rozsáhlou. Propagace je totiž velmi důležitá pro všechny formy podnikání. Však také Henry Ford, průkopník automobilového průmyslu prohlásil:
Marketingový mix tedy tvoří 4 základní prvky. V literatuře je označujeme jako 4P podle jejich názvů, které pochází z angličtiny. Jak jsem již uvedl v infografice, je tento koncept někdy doplněn o další “P”
 • People – to jsou lidé. Jimi jsou myšleni vaši zaměstnanci, spolupracovníci, dodavatelé. Obrázek firmy totiž nevytváří jen vrcholový management, ale i vrátný, který koneckonců bývá první osobou, kterou váš zákazník při návštěvě firmy potká. Chování a vzhled těchto osob dotváří image každé firmy.
 • Process – procesy jak produkt vytváříte nebo jak zacházíte se svými lidmi o firmě také mnohé prozradí. Například je zde otázka, zda jsou procesy šetrné k životnímu prostředí.
 • Physical evidence – jedná se o něco hmatatelného. Zamyslete se třeba jaké propagační materiály dostane zákazník do ruky, jak vypadá vstupenka, slevový kupon nebo třeba oblečení prodavače.
 • Physical presence – jak opticky působí váš obchod nebo firma a co webové stránky?
Možná, že narazíte i na další P, ale jejich důležitost je již méně důležitá, nebo jsou součástí výše uvedených.

Marketingový mix

Koncept 4P

 • Product – produkt samotný nebo služba
 • Place – místo a způsob prodeje a distribuce
 • Price – cena výrobku nebo služby
 • Promotion – způsob propagace, komunikace, komunikační mix

Někteří autoři přidávají ke konceptu 4P ještě další P

 • People – lidé, jako zákazníci, prodejci, dodavatelé
 • Processes – technologie, postupy, procesy
 • Physical evidence – propagační materiály, vaše image
 • Physical presence – vzhled obchodu, internetových stránek

Další odvozené koncepty:

Koncept 4C – pohled zákazníka

 • Customer needs – potřeby zákazníků
 • Cost to user – náklady zákazníka
 • Convenience – dostupnost pro zákazníka
 • Communication – způsob komunikace se zákazníkem

Koncept 4A – pohled makrookolí

 • Acceptability – přijetí společnosti
 • Accesibility – dostupnost, přístupnost nabídky
 • Affordability – cenová dostupnost
 • Awarenes – je produkt známý lidem?

Koncept 4O – pohled mikrookolí

 • Objects – co prodáváte zákazníkům?
 • Objectives – generuje produkt zisk?
 • Organization – je distribuce ideální?
 • Operations – je komunikační mix efektivní?

Na co pamatovat? Marketingový mix není něco, co by stačilo k vašemu úspěchu samo o sobě. Jedná se pouze o pomůcku, která zdaleka nepostihuje všechny aspekty nutné pro vypuštění nového výrobku nebo start podnikání. Navíc marketing, jako takový, je hlavně o kreativitě a proto by nebylo dobré se schématičností marketingového mixu nechat nějak zásadně svazovat.

V infografice můžete najít i další koncepty. Přináší pohled na stejnou problematiku z dalších úhlů. Nejdůležitější je koncept 4C, který na mix přináší pohled zákazníka a pokud bych měl opět citovat Henryho Forda:

“Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.” 

Paralelně tedy budeme chtít vědět, jaké potřeby zákazníka produkt uspokojí, jak je produkt pro klienta dostupný, zda cena je odpovídající, případně jak s dotyčným jako dodavatel komunikujete.