#lektornacestach

Kdo jsem?

Působím jako lektor, produkční, koordinátor projektů a marketingový poradce.

Aktuálně se hodně věnuji problematice digitálních médií, tedy internetu a přístrojů určených k jeho konzumaci. Rád bych pomohl v šíření osvěty o tom, jak nás tato média ovlivňují a jak mohou zasahovat do našich životů. Na toto téma jsem si připravil i zajímavou přednášku.

Ve svém profesním životě se zabývám tvorbou a realizací vzdělávacích programů. Firmám pomáhám vytvářet programy pro komunikaci s dětmi. Spolupracuji na realizaci celorepublikového programu zaměřeného na propagaci třídění odpadu. V návaznosti na něj realizuji přednášky o tom jak přistupovat k odpadům pro firmy i státní instituce. Pro Letiště Václava Havla jsem vytvořil a realizuji program environmentální výchovy, který letišti pomáhá v komunikaci s obyvateli přilehlých aglomerací.

S Botanickou zahradou hlavního města Prahy jsem spolupracoval při tvorbě marketingové strategie pro jeden z jejich projektů.

Poskytuji školení v oblasti prezentačních dovedností.

V roce 2018 jsem dokončil magisterské studium na Vysoké škole finanční a správní, kde jsem studoval marketingovou komunikaci.

Kontakt

Kontaktovat mě můžete emailem: marek@mozola.cz

Facebook
LinkedIn
Twitter