Blog:

Marek Mozola, koučing je cesta...

Co je to koučing?

Koučing využívá poznatků psychologie a neurovědy. Vychází z poznatků toho, jak náš mozek pracuje, zpracovává informace a jak se učí. Mým cílem kouče přitom je, dosáhnout co nejefektivnějších pokroků ve vašem snažení, ať už se jedná o osobní rozvoj, řešení pracovních či osobních problémů nebo práci na rozsáhlém projektu.

Zní to možná hodně vědecky. Ve skutečnosti se však jedná jen o rozhovor, který je od běžného odlišný v tom, že jako kouč vám budu více naslouchat a rozhovor budu řídit tak, aby se netočil jen kolem problému. Ten si pojmenujeme a pak se již budeme soustředit na možnosti, jak jej řešit.

Co mi jako kouč poradíte?

V ideálním případě vlastně nic. Postupně projdeme vybraným úkolem s tím, že jako kouč vám nebudu radit, ale budu vám pokládat takzvané koučovací otázky. Budu se tím snažit udržet na daném tématu dostatečně dlouho vaši pozornost, najít několik cest od myšlenky k výsledku z nichž si následně vyberete tu pravou. Pozornost, kterou takto poutáme, vám umožní o daném tématu dostatečně dlouho a kvalitně přemýšlet. Díky tomu můžeme danou problematiku  nerušeně rozpracovat a podívat se na ni, z různých úhlů pohledu. S koučem totiž překonáváte hned několik bariér, které v běžném životě obvykle vaši mysl blokují.

Výsledek  rozhovoru vychází z vašeho vlastního nitra a není nápadem nikoho dalšího. Pouze vaším. Řešení tak vždy souzní i s vašimi vnitřními hodnotami.

Jinými slovy si budeme povídat o tématu, které budete chtít řešit. Oproti běžnému rozhovoru budu jako kouč trochu méně mluvit a více naslouchat. Občas zrekapituluji, co bylo řečeno a možná si nechám něco dosvětlit. Budu tak nastavovat jakési zrcadlo tomu o čem hovoříte. Získáte tak další úhel pohledu na řešené téma. To je právě ten moment, kdy si klienti často uvědomují nové myšlenky, které je často dovedou k řešení jejich problému. 

Kromě řešení různých složitých životních situací můžeme například pracovat s vašimi návyky. Můžete se zbavit starých nebo si budovat nové.

Je rozhovor s koučem důvěrný?

Zde vás mohu uklidnit. Součástí kodexu kouče, kterým se řídím, je mlčenlivost. Náš rozhovor budu vždy považovat za důvěrný. Nikdy vás nebudu soudit ani hodnotit. 

Naše první setkání je zdarma. Můžete si tak otestovat, zda vám jako kouč budu vyhovovat.

Proč si musím na vše přijít sám?

Hlavní myšlenkou koučování je, že každý z nás je nejlepším znalcem svého vlastního života a díky tomu jsme si nejlepšími poradci právě my sami. Pouze vaše vlastní řešení je to, se kterým se můžete zcela ztotožnit. Velkou výhodou koučingu přitom je, že kouč nemusí rozumět tématu, které s ním chce koučovaný řešit. Dokonce je to často i výhodou. 

Je koučing pro každého?

Určitě je vhodný pro každého, kdo se chcete rozvíjet, měnit, pracovat na sobě i na svých úkolech a zvycích i za cenu toho, že občas vystoupí mimo svou komfortní zónu. 

Velmi důležité je, mít vlastní vnitřní motivaci. Změnu, na které budeme pracovat musíte opravdu chtít. Touha po ní by měla vycházet přímo z vás. 

Co je koučing?

Kdo je a kdo není kouč?

Kvalitního kouče poznáte nejčastěji podle toho, že se hlásí k některé z organizací, které kouče sdružují. Osobně postupuji podle standardů a kodexu ICF (International Coach Federation) Jedná se o největší organizaci sdružující kouče z celého světa. 

Kdo tedy není kouč a s kým je kouč někdy zaměňován?

Mentor/Poradce

Na rozdíl od kouče je mentor vždy odborníkem na téma, které s ním chcete konzultovat. S informacemi vám tak předává i své znalosti, zkušenosti a názory. V některých situacích se mohou koučování a mentoring dobře doplňovat. V rámci koučování jako takového však rady dostávat nebudete. Kouč na rozdíl od mentora také nebude vaše závěry nijak hodnotit, soudit a zaujímat k nim jakýkoliv postoj.

Lektor/Tutor

Jedná se o vyučujícího, který vás provází kurzem, nebo vzdělávacím procesem. Informace, které máte na kurzu získat vám ochotně předá. Koučovací přístup je možné využít i při výuce. Koučování však není primárně o čerpání informací.

Psycholog/Psychoterapeut

Obě tyto profese v koučování často nachází zajímavý nástroj, který někdy využívají při terapiích některých pacientů. Koučování však samo o sobě nelze s psychoterapií zaměňovat. Na řešení, například, traumat a problémů vycházejících z minulosti je totiž koučing nástroj již příliš slabý a správný kouč by měl umět rozpoznat, kdy je pro jeho klienta vhodnější vyhledat psychologa, případně mu nějakého odborníka i doporučit.

Na závěr:

Abych výše uvedené shrnul. Koučing je metodou, která vám velmi efektivně pomůže hledat cestu v osobním rozvoji, nebo řešení problémů. Využívá nástrojů vycházejících z poznatků psychologie a neurovědy. S jejich pomocí pomáhá odbourávat bloky, které vám brání posunout se od problému k jeho řešení a dál se rozvíjet. Řešení témat, která s koučem probíráte si najdete s jeho pomocí a podporou sám či sama. Bude se tak jednat o řešení, se kterým se můžete plně ztotožnit.

Kouč je vaším důvěryhodným partnerem, se kterým můžete řešit i problémy o kterých nechcete, aby se dozvěděl někdo další. Aby pro vás byl koučing tím správným nástrojem, budete potřebovat vůli a touhu na sobě pracovat. V neposlední řadě budete potřebovat také svého osobního kouče. 😉

Pokud vás koučing zaujal, do mého koučovacího programu se můžete zapojit zde: